പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ 54 മത് ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു

പ. പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ 54 മത് ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കൊണ്ട് 2019 മാർച്ച് 31 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് അഭി.ഡോ.യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്ക്കോറസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ തൃക്കരങ്ങളാൽ പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് കർമ്മം നടത്തപ്പെട്ടു.

Share This Post